Frigjøringsmarkering Strømmen Pensjonistforening

Bildet: 8. mai 1945 på Lillestrøm – arkivbilde formidlet av Alf Steffensen

Strømmen har en meget aktiv og engasjert pensjonistforening. Tirsdag 14. april markerte foreningen at det i år er 70 år siden krigen sluttet, med et møte hvor minner fra krigsårene og frigjøringen sto i fokus. Alf Stefferud holdt et fengslende kåseri med vekt på lokale forhold og konkret hvordan man opplevde denne tiden på Strømmen og Lillestrøm. Ikke minst bidro en rekke lokale bilder til at dette ble en nær opplevelse som berørte forsamlingen.

Skedsmo Viseklubb avsluttet møtet med å fremføre noen av de store slagerne som vi ennå – og ikke uten en viss vemod – forbinder med krigens dager. Det var sanger som:

  • Det har vi (det har de næ’ggu ikke ute..)
  • Når det kommer en båt med bananer
  • Vi ses igjen (We’ll meet again..)
  • Lili Marleen

og avslutningsvis selvfølgelig: SEIER’N ER VÅR!

Det ble en særdeles minnerik kveld både for pensjonistene og de deltakende visesangere fra Skedsmo Viseklubb som var Kari Precht Dolva og Bjørn Eggen.