Åpning av Sansehagen på Stalsberg B&B

Åpningen av Sansehagen på Stalsberg B&B skjedde med brask og bram i strålende sol torsdag før pinse. «Alle» var der – ordfører’n, Park- og Idrettsavdelingen i kommunen, brukere og ansatte på institusjonen, Romerike blad som laget en helsides reportasje – og selvsagt: Skedsmo Viseklubb Uttrykksikonet smile