Meningsfylt innsats for eldre og syke

Dette halvårets opptredener for eldre og syke på kommunens institusjoner under «Den Kulturelle spaserstokken», er nå gjennomført. I perioden januar til juni har Skedsmo Viseklubb gjort 20 opptredener på kommunens ulike Bo- og behandlingshjem, herunder også fire opptredener på 17. mai. Vi i viseklubben synes dette er en naturlig og meningsfylt virksomhet for klubben som vi gjerne ønsker å videreføre.