Åpen Mikrofon i Kulturpuben
sep

16

2015

Åpen Mikrofon i Kulturpuben

Skedsmo Viseklubb arrangerte for første gang «Åpen Mikrofon» i Kulturpuben. Alle som ville kunne komme og synge og spille både egne ting og andres viser. Vi stilte med god lyd og backinggitarer etc – samt et fulltallig, lydhørt publikum. Hensikten med denne nyskapningen er å utvide tilbudet til aktive visesangere, og ikke minst skape miljø som er tilpasset unge nye talenters behov for en lavterskel mulighet til å kunne få fremført sin musikk og få respons fra et interessert publikum.