Innkalling til årsmøte 2016
jan

12

2016

Innkalling til årsmøte 2016

Medlemmer av Skedsmo Viseklubb innkalles til årsmøte 2016.

Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm

Tid: Kl. 19:00

Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 16.2.2016. Følgende saker vil behandles i møtet:

 1. Åpning av årsmøtet
  1. Registrering av fremmøtte
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Merknader til innkallingen
 2. Behandling av Årsmelding 2015
 3. Behandling av regnskapet for 2015
  1. Revisors erklæring
  2. Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap
 4. Valg til styret
  1. Innstilling fra valgkomiteen
  2. Valg
 5. Valg av revisor
 6. Valg av valgkomité
 7. Behandling av eventuelle innkomne forslag

Medlemmer kan sende styret forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet – jfr pkt 7 over. Slike forslag må være styret i hende mandag 1.2.2016

Endelig agenda vil legges ut på Skedsmo Viseklubbs hjemmeside www.skedsmoviseklubb.no og på klubbens Facebook side 2.2.2016 – vedlagt følgende dokumentasjon:

 • Årsmelding for 2015
 • Regnskapsoversikt for 2015
 • Revisors erklæring om regnskapet for 2015
 • Valgkomiteens innstilling

 

Styret i Skedsmo Viseklubb

Lillestrøm 12.1. 2016