Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 14.2.2017

Sted:     Kirkegata 4, Lillestrøm

Tid:        14.2.2017 Kl. 19:00

Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 14.2.2017. Følgende saker vil behandles i møtet:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Registrering av fremmøtte
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Merknader til innkallingen
 5. Behandling av Årsberetning 2016
 6. Behandling av regnskapet for 2016
 7. Revisors erklæring fremlegges i møtet
 8. Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap
 9. Handlingsplan for 2017
 10. Reduksjon av medlemskontingenten

Forslag: Medlemskontingenten settes til kr 100

 1. Godtgjørelse til styrets leder
 2. Forslag til vedtektsendringer
 3. Valg til styret
  Innstilling fra valgkomiteen
  Valg
 4. Valg av revisor
 5. Valg av valgkomité
 6. Behandling av eventuelle innkomne forslag

Medlemmer kan sende styret forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet – jfr pkt 7 over. Slike forslag må være styret i hende mandag 7.2.2017

SVK Årsmøtedokumenter 2017