Køntrikveld i viseklubben

Køntri, køntri, køntri – Bobby Bare, Johny Cash, John Denver, Dolly Parton, Carpenters, Dylan, Eagles, Bjøro Håland etc etc etc…

Kulturpuben var fylt til randen av entusiastiske, køntrielskende visevenner da visekvelden onsdag 16. mars var viet den legendariske country musikken – bare det beste av det beste! Stødig backing band, engasjerte deltakere, kowboyhatter osv og en liten drink fra «saloonen». med andre ord skikkelig western stemning og miljø 🙂

På bildet ser vi en engasjert Kjell Hovde i full cowboy mundur….

Og her er flere bilder…

Innkalling til årsmøte 2016

Medlemmer av Skedsmo Viseklubb innkalles til årsmøte 2016.

Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm

Tid: Kl. 19:00

Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 16.2.2016. Følgende saker vil behandles i møtet:

 1. Åpning av årsmøtet
  1. Registrering av fremmøtte
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Merknader til innkallingen
 2. Behandling av Årsmelding 2015
 3. Behandling av regnskapet for 2015
  1. Revisors erklæring
  2. Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap
 4. Valg til styret
  1. Innstilling fra valgkomiteen
  2. Valg
 5. Valg av revisor
 6. Valg av valgkomité
 7. Behandling av eventuelle innkomne forslag

Medlemmer kan sende styret forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet – jfr pkt 7 over. Slike forslag må være styret i hende mandag 1.2.2016

Endelig agenda vil legges ut på Skedsmo Viseklubbs hjemmeside www.skedsmoviseklubb.no og på klubbens Facebook side 2.2.2016 – vedlagt følgende dokumentasjon:

 • Årsmelding for 2015
 • Regnskapsoversikt for 2015
 • Revisors erklæring om regnskapet for 2015
 • Valgkomiteens innstilling

 

Styret i Skedsmo Viseklubb

Lillestrøm 12.1. 2016

Rekord julevisekveld

Skedsmo Viseklubbs årlige julevisekveld er blitt en god tradisjon hvor folk kan ta seg fri fra julestria en kveld i desember og komme sammen for å synge julesanger i viseklubbens fellesskap. Vi stiller opp med et flott program julesanger, tekst på projektorlerret og fullt band. Eventuelt til følge av et glass øl eller vin fra puben.

Årets julevisekveld onsdag 9. desember ble en rekordjulevisekveld både hva angår tilstrømming, publikums deltakelse og stemning-  samt også kvaliteten på program og fremføring.

 

ROCK & BLUES FOR SYRIA

Torsdag 1. oktober var det «ROCK & BLUES FOR SYRIA» på Kulturpuben. Et arrangement i samarbeid med Røde Kors Hjelpekorps for å støtte arbeidet med flyktningene fra Syria. Og Skedsmo Viseklubb var med på konserten, sammen med flere andre artister med Vidar Busk i spissen. Det kom inn over 50.000 kroner som uavkortet gikk til Røde Kors og deres arbeid med å hjelpe flyktninger fra Syria.

Skedsmo Viseklubb donerte også alle inntektene som kom inn på visekvelden vi arrangerte dagen før, til Røde Kors.

Fra Skedsmo Viseklubb deltok Bjørn Eggen, Hanne Eivindsen, Roger Thoresen, Per-Arne Brunvoll samt Ronald Bjørn Nilsen.

Flyktningeaksjon på Kulturpuben

Visekveld med allsang 30. september

Det ble en svært variert og livlig visekveld 30. september, med mange nye deltakere og tilhørere. Blant annet kom det mange fra andre klubber for å oppleve visekveld i Skedsmo Viseklubb! Det satte vi stor pris på. Programmet var meget variert , og selv om flere av sangene ikke var typiske «allsanger» så fungerte dette likevel meget bra når vi fikk tekster på lerret.

[boxlink url=»http://»]Se flere bilder[/boxlink]

Åpen Mikrofon i Kulturpuben

Skedsmo Viseklubb arrangerte for første gang «Åpen Mikrofon» i Kulturpuben. Alle som ville kunne komme og synge og spille både egne ting og andres viser. Vi stilte med god lyd og backinggitarer etc – samt et fulltallig, lydhørt publikum. Hensikten med denne nyskapningen er å utvide tilbudet til aktive visesangere, og ikke minst skape miljø som er tilpasset unge nye talenters behov for en lavterskel mulighet til å kunne få fremført sin musikk og få respons fra et interessert publikum.

[boxlink url=»http://»]Se flere bilder[/boxlink]

Viseklubbens kveld på Kultursenterets Scene5

Scene5 på Lillestrøm Kultursenter er en intimscene i restauranten som gir en perfekt atmosfære for at folk virkelig skal kunne hygge seg meg sang og musikk mens man inntar god mat og drikke. Torsdag 27. august sto virkelig i viseklubbens tegn, og vi føler at vi fikk vist hva som bor i klubben gjennom et variert program som omfattet forskjellige sjangere. Responsen fra publikum tyder på at de koste seg kvelden igjennom
[boxlink url=»https://picasaweb.google.com/103059215370661973116/Scene5?authuser=0&feat=directlink»]Flere bilder[/boxlink]

Meningsfylt innsats for eldre og syke

Dette halvårets opptredener for eldre og syke på kommunens institusjoner under «Den Kulturelle spaserstokken», er nå gjennomført. I perioden januar til juni har Skedsmo Viseklubb gjort 20 opptredener på kommunens ulike Bo- og behandlingshjem, herunder også fire opptredener på 17. mai. Vi i viseklubben synes dette er en naturlig og meningsfylt virksomhet for klubben som vi gjerne ønsker å videreføre.